dit is de reaction

Dit is de Reaction.

Geen merk maar een manifestatie.

Een beweging waarin we ondernemers, ontwerpers en ambachtslieden verenigen om een zo een alternatief te bieden voor alle standaard ketens. Het biedt alle mogelijkheden samen op te trekken, belangen te behartigen, van elkaar te leren, zich te onderscheiden en het aanbod van diversiteit en kwaliteit te ondersteunen.

Eigenlijk bestond de Reaction al. Er stond alleen nog geen Reaction op de etalageruit. Meedoen met de Reaction is een stem voor verandering en een impuls voor de lokale gemeenschap. Meedoen met de Reaction doe je uit overtuiging.

what’s growing wrong?

Gelukkig komt het niet al te vaak voor dat de wereld gebukt gaat onder zoveel grote crises tegelijk. Maar nu het zo ver is, biedt het de ultieme kans om – zoals iedereen dat zo graag roept – de wereld te verbeteren. Manifeste problemen zoals klimaatverandering, economische uitbuiting, vluchtelingenstromen, pandemieën, overconsumptie en een wereldwijde strijd om grondstoffen tonen de kloof die is ontstaan tussen dat wat er gebeurt en dat wat er nodig is.

De levensader van de huidige crises is de wereldwijde behoefte aan groei. Groei als bijna heilig verklaard motto van de internationale economische wereldorde. Of beter gezegd: van de economische en financiële elite die ervan profiteert. Want de opbrengst van die groei komt bij slechts weinigen terecht en wordt niet geherinvesteerd in lokale economieën en duurzame initiatieven. Economische vooruitgang heeft uiteindelijk geleid tot sociale achteruitgang.

it’s the stupid economy

We gaan een grote beweging opzetten. Een aaneenschakeling van winkels, studio’s, ateliers, werkplaatsen, tuinen, cafés en restaurants maar ook adviesbureaus, bouwers en ontwerpers. Alles met hetzelfde doel: duurzame groei. Belangrijke kenmerken van de deelnemers zijn; zo veel mogelijk biologisch, lokaal, seizoensgebonden, kwaliteit, ambachtelijk en een zo klein mogelijke footprint.

Ook kringloopwinkels, innovatiehubs en non-profit-organisaties kunnen zich aansluiten. De ‘filialen’ zijn er al, ze hoeven zich alleen maar te verenigen onder de noemer Reaction.

sluit je aan

Met de hamvraag ‘wat willen we nog minder?’ bieden we voor de antwoorden als monocultuur, kwantiteit, overproductie, kaalslag en vervuiling hoopvolle alternatieven. Met trots en hoop, rentmeesterschap en identiteit versterken we de lokale economie en gemeenschap. Met ondernemers die verantwoordelijkheid nemen, inspireren en als voorbeeld voor anderen dienen. Kom ook in Reaction!

De enige voorwaarden zijn dat je niet al lid bent van een bestaande keten en dat er geen commercieel voordeel mee wordt beoogd. De Reaction is geen verkooporganisatie. Perverse prikkels krijgen dus geen kans. We streven naar maatschappelijk en sociaal rendement.